Český les 2009 - cyklotábor

Tábor proběhl v termínu 12. - 18. 7. v malé vesničce Broumov na úpatí Českého lesa. Byl pojat jako cyklotábor a tak se základní náplní staly výlety na kolech.

Hodnotí vedoucí M. Štefl: Jako základna nám sloužily dva malé sruby patřící Klubu českých turistů. V neděli po příjezdu a vybalení proběhla seznamovací aklimatizační procházka v okolí vesnice. Pondělní dopoledne bylo věnováno nácviku drobných oprav kola, určení pravidel jízdy ve skupinách atd.. Po obědě jsme se rozdělili do dvou skupinek (starší a mladší). Prvním cílem byla Planá. Nepohrdli jsme rozhlednou a krásným výhledem na Český les, Slavkovský les a část Šumavy. Pak jsme se jeli na vlastní oči přesvědčit o romantičnosti údolích Kosího potoka a horního toku Mže. Skupince starších se tam dokonce líbilo tak, že se nemohli odtrhnout a do tábora dorazili až ve večerních hodinách. Po večeři byli všichni pasováni z nováčků na opravdové cyklisty a převlečeni do žlutých trikotů. Úterní dopoledne jsme věnovali hrám a po obědě jsme opět vyrazili v cyklistických sedlech do M. Lázní. Cestou mladší skupinka objevila pěknou rozhlednu s vysílačem. Ve městě jsme se občerstvili zdejšími prameny a oplatkami, a pohledem a poslechem "zpívající fontány". Stihli jsme i obejít téměř celou republiku v parku s miniaturami. Ve středu nám od vymýšlení pomohly opakované přeháňky, byl tedy alespoň prostor pro sbírání bodů do bodovací soutěže. Čtvrtek byl vyhrazen pro cyklistický výlet do bazénu v Tachově. Poslední vyjížďka proběhla znovu do Plané, tentokrát s návštěvou hornického muzea. Sobotní dopoledne bylo věnováno úklidu a balení, odpoledne přesunu domů.
Ujeté kilometry jsme nijak přesně neevidovali. Přibližně to denně bylo 30 - 40 km (mladší) a 40 - 50 km (starší).
Velký dík patří Lubošovi, Daně a Růženě Roubů, která se starala o naše žaludky.

Vedení tábora: Míra Štefl, Vašek Staněk, Luboš Roub, Dana Šlaichová.
Účastníci:Klárka Buńková, Terezka Hauznerová, Kačka Šteflová, Kuba Štefl, Martin Tupý, Adrian Fajfr, Matěj Štefl, Matěj Ouda, Dan Hausner, Patrik Kučera a Matěj Pokorný.