Turistický závod

Turistickým závodům se oddíl věnuje každoročně. A každoročně sbírá úspěchy na závodech celostátní či mezinárodní (= soupeření se slovenskými závodníky)  úrovni.

POZVANKA_2012-pozv.doc (3,2 MB)

Tyto závody se běhají od r. 1973, tehdy se závod jmenoval ZTZM (závod turistické zdatnosti mládeže). Princip závodů je totožný od doby jejich vzniku: jde běh na vyfáborkované trati v terénu, závodníkům se  měří dosažený čas. K němu jsou připočítávány  trestné minuty za nesplněné (či chybně splněné) úkoly na kontrolních stanovištích: vázání uzlů, překonávání překážkové dráhy (plížení, hod míčkem na cíl - dříve hod granátem, překonávání bariéry), poznávání dřevin, turistických a topografických značek, tzv. KPČ (kulturně-poznávací činnost; tj. hrady, zámky a jiná zajímavá místa repubiky), běh podle azimutu atd. Některé úkoly byly poplatné politickému režimu tehdejší doby (tzv. kontrola X, kdy se např. poznávaly podobizny politiků..., či určování obrysů socialistických států). Do startovního průkazu se tehdy vypisovaly celé názvy značek, dřevin atd...  Soutěžilo se jen do kategorie juniorů (20 let) ve dvojicích s krátkou výjimkou, kdy žactvo běhalo dokonce ve trojicích. Měnil se i název závodu: branně-turistický závod (BTZM), turisticko-branný závod (TBZ), naposledy po r. 1989 TZM (turistický závod mládeže).

Jana Žitková (ktg. ženy B) na trati MČR ve Frýdlantu 2010 (foto Frýdeckomístecký deník).

Závod se nejvíce začal měnit po r. 1993 - premiérově v tomto roce závodili dospělí (jednotlivci), změnil se dříve postupový systém (okres - kraj - republika), zaveden byl postup na základě výkonnostních tříd, o rok později se prvně běžel seriál Českého poháru. Na konci 90. let přibyly závody tříčlenných štafet, v r. 1999 se premiérově soutěžilo při klání smíšených dvojic. A ještě před tím, v r. 1995, po šestileté přestávce, znovu došlo na česko-slovenský(é) souboj(e). A další výrazná změna není příliš stará: postupně byly ve všech věkových kategoriích zavedeny soutěže výhradně jednotlivců.

Kralovice patřily a patří ke špičce v ČR i po organizátorské stránce - pořádaly mistr. republiky v letech 1988 a 1996 a v příštím roce kandidujeme na pořadatelství opět.  V r. 2007 se v Kralovicích konalo mezinárodní mistrovství, v l. 1998 a 2009 jsme pořádali šampionáty štafet, smíšené dvojice se u nás běhaly v r. 1999 a 2000 a od té doby vždy každý sudý rok. Závody Českého poháru hostily Kralovice v r. 1997 a v r. 2001.