Historie oddílu

První schůzka turistického oddílu Šikulové (tehdy se ovšem ještě tak nejmenoval...) se konala 5. února 1972. Jednalo se o sáňkařské závody za městem, oddíl založil ing. Zdeněk Popel.

Tady je malý přehled historie oddílu:

1972 - 1975: oddíl, tehdy jisker a později pionýrů, tvořily děti, které nastoupily do 1. třídy ZDŠ Kralovice v září 1971. To byl základ prvního šikuláckého kolektivu. Ten vedl zmiňovaný Zdeněk Popel s manželkou Milenou do října 1975. Potom museli oba dva z politických důvodů (normalizace právě v té době dorazila do Kralovic...) s prací s dětmi skončit...

1975 - 1980: po Zdeňku Popelovi k oddílu nastoupil Jan Holý, tehdy voják základní služby, po něm Zdeněk Hübner. Ten prvňáčky z roku 1971 dovedl do devítky a první etapa Šikulů skončila...

1980 - 1996: po pěti letech se role vedoucího opět ujal Zdeněk Popel. Normalizační zákaz práce s dětmi poněkud obešel - Šikulové se stali oddílem výhradně pod odborem turistiky Sokola Kralovice - a dětem se věnoval dalších předlouhých šestnáct let. Oproti původním Šikulům se jednalo o "smíšený" oddíl, tento byl složen z dětí (převážně) od 2. do 5. třídy ZŠ. Každý rok tak docházelo k obměně členů. V roce 1996 Zdeněk Popel s vedením oddílu ve svých šedesáti letech ze zdravotních důvodů skončil.

1996 - 2006: jméno oddílu převzal kolektiv dalších prvňáčků - ti nastoupili do školy v r. 1995 a v následujícím roce dali základ nové šikulácké generaci. Tento oddíl vedli Petr a Marcela Knedlíkovi a Karel Popel, od r. 2001 se přidala i Marcela Popelová a o rok později Dana Šlaichová. Prvňáci vyrostli do dorosteneckého věku a v oddíle pracovali (a někteří stále pracují) i poté, co opustili základku.

2006 - dosud: pod křídla Šikulů převedli svoje Lišky Jitka a Vašek Staňkovi (jednu partu "poslali" od Lišek k Šikulům již koncem devadesátých let) a dali tak dohromady nejnovější "šikulátka". Tento oddíl opět tvořily a tvoří děti převážně z prvního stupně ZŠ. V říjnu 2008 se na několik let zformovala druhá "větev" oddílu (páťáci a starší), kterou vedli Dana Šlaichová, Luboš Roub a Míra Štefl. Skupina zaměřená především na cyklistiku se ovšem relativně brzy osamostatnila - s naším oddílem nyní hlavně pořádá (od r. 2010) letní cyklotábory. Velkou ztrátu náš oddíl zaznamenal v červnu 2016, kdy podlehla těžké nemoci jeho dlouholetá vedoucí (navíc předsedkyně klubu a trenérka TZ) Jitka Staňková. Oddíl tak pracuje aktuálně pod vedením Karla Popela, kterému pomáhají s vedením schůzek už odrostlejší členové oddílu (Kateřina Šteflová, Veronika Staňková, Vojtěch Kůsa a Eliška Popelová). Hlavní náplní činnosti je příprava a účast na turistických závodech.

Zajímavost: Své pětatřicetiny oddíl oslavil v roce 2007 a při této příležitosti byla instalována výstava fotografií z historie oddílu. Otevřena byla v Mariánské Týnici 26. května, naposledy ji mohli shlédnout účastníci XIII. mezinárodního mistrovství v turistických závodech, které náš klub spolupořádal 14.-16. září 2007. 


...

 


...