Smíšenky u Kožlan

19.09.2010 22:33

Na MČR smíšených dvojic u Kožlan "braly" Kralovice mj. tři čtvrtá místa (ktg. do 30 let M. Lavičková, J. Pokorný; do 70 let Eva a Lukáš Weisovi; nad 70 let Jana a Vláďa Žitkovi), medaili získala v ktg. 31 - 70 let dvojice B. Hynková, K. Popel (2. místo).

—————

Zpět